Fréttasafn

Raða eftir:

Dagsetningu

Nafni

2020/06/25

Formatyka sigrar í samkeppni um götugögn fyrir Borgarlínuna

Hönnunarmiðstöð Íslands og Borgarlínan stóðu á dögunum fyrir samkeppni um götugögn á Borgarlínustöðvar en tilkynnt var um sigurvegara keppninnar í gær við athöfn í Ráðhúsi Reykjavíkur. Í fyrsta sæti var tillagan Lifa, njóta, ferðast – endurtaka eftir þau Krystian Dziopa og Iga Szczugiel sem saman mynda hönnunarteymið Formatyka.

Annað sætið hlaut tillagan Taktur eftir Önnu Leoniak og Bjarna Kristinsson en þriðja sætið hlotnaðist þeim Karli Kvaran, Lilju Kristínu Ólafsdóttur og Sahar Ghaderi með tillöguna Línan. Alls bárust 16 tillögur í samkeppnina en þrjár þeirra hlutu verðlaun, auk þess sem dómnefnd veitti þrem teymum sérstaka viðurkenningu fyrir vel útfærðar tillögur.

Í umsögn dómnefndar segir:„Tillagan skapar nútímalega táknmynd fyrir Borgarlínu framtíðarinnar og býr til sterkt kennileiti í umhverfinu sem eykur á gæði almenningsrýma. Tillagan byggir á fjölhæfu einingarkerfi og því er auðvelt að laga hana að fjölbreyttum aðstæðum innan borgarlandslagsins.

Öll götugögn eru að fullu aðlöguð og felld inn í tillöguna á snjallan hátt. Efnisval, áferðir og litir vinna vel saman og lífga upp á bæjarbraginn. Einstök tillaga með vandaðar lausnir á aðgengi allra.“

Dómnefnd skipuðu Þráinn Hauksson, Marcos Zotes, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, Björg Fenger og Rut Káradóttir.

Með götugögnum er átt við hluti á borð við bekki, upplýsingaskilti, ruslatunnur, ljósastaura og minni skýli. Tilgangurinn með samkeppninni var að til verði banki af götugögnum sem hægt er að velja úr eftir þörfum á hverri stöð. Götugögnin, sem einkenna munu Borgarlínustöðvarnar í öllum sveitarfélögum, eiga að hafa samræmt og einkennandi yfirbragð sem mun stuðla að betri og heildstæðari borgarbrag auk þess að bæta upplifun notendans.

Allar tillögurnar verður hægt að skoða á sýningunni Næsta Stopp: Hamraborg
en hún opnar 25. júni kl 16:15 í Bókasafni Kópavogs og stendur til 3. ágúst.

Lesa meira

2020/06/23

For- og verkhönnun Borgarlínunnar: Þrjú teymi komast áfram á næsta stig útboðsferilsins

Þrjú hönnunarteymi komust áfram á næsta stig útboðsferlisins í forvali fyrir for- og verkhönnun Borgarlínunnar en þau hafa öll umtalsverða reynslu af sambærilegum verkefnum.Átta hönnunarteymi tóku þátt í fyrsta stigi forvalsins en um er að ræða fyrsta áfanga Borgarlínunnar sem felur í sér uppbyggingu brauta frá Ártúnshöfða niður í miðbæ Reykjavíkur og þaðan framhjá HÍ, HR og yfir í Kársnes að Hamraborg í Kópavogi.

Teymin þrjú sem komast nú áfram eru öll samstarfsteymi íslenskra og erlendra fyrirtækja:

  • Artelia í samstarfi við MOE, Hnit, Gottlieb Paludan og Yrki arkitekta (Frakkland, Danmörk og Ísland)
  • EFLA í samstarfi við Rambøll og Mott MacDonald (Ísland, Danmörk og Bretland)
  • Sweco í samstarfi við Verkís, ITP og Gláma Kím arkitekta (Svíþjóð, Ísland og Bretland)

Þau fara nú í samningaviðræður og skila tilboðum í haust en endanleg niðurstaða útboðsins mun liggja fyrir í nóvember.

Hér að neðan má finna dæmi um sambærileg verkefni sem teymin þrjú hafa tekið þátt í:
Artelia í samstarfi við MOE, Hnit, Gottlieb Paludan og Yrki arkitekta

Lens hraðvagnakerfið í Norður FrakklandiArtelia leiddi hönnunarteymið sem sá um alla hönnunarvinnu á hraðvagnakerfi við Lens. Hraðvagnakerfið er umhverfisvænt, með vetnisknúnum vögnum, og línurnar tvær ná yfir 115 sveitarfélög og 68 km.

Léttlestarkerfi á Kaupmannahafnarsvæðinu (The Greater Copenhagen Light Rail)

MOE sá um alla grunnhönnunfyrir framkvæmdaraðilann, Per Aarsleff A/S, og fullkláraða forhönnun . MOE sá einnig um forkönnun fyrir léttlestarkerfi og var Hovedstadens Light Rail til ráðgjafar um val á vagnkerfi.

Pau BRT hraðvagnakerfi í Pýreneafjöllum Frakklands

Arelia leiddi hönnunarteymið fyrir heildarhönnun og yfirumsjá framkvæmda fyrir Pau BRT hraðvagnakerfið og alla innviði þess. Kerfið er eitt fyrsta kerfi vegnisvagna og nær yfir 6,8 km, 14 stöðvar og þjónar um 10.000 farþegum á degi hverjum. Verkefnið hefur unnið til fjölda verðlauna.

Efla í samstarfi viðRambøll og Mott MacDonald:
Metrobuss í Þrándheimi, Noregi.Hraðvagnakerfið Metrobuss í Þrándheimi er um margt sambærilegt Borgarlínunni enRambølltók þátt í verkefninu frá frumstigum að lokahönnun. Stofan hannaði og bjó til svæðisskipulag (zoning plans) fyrir um það bil 20 biðstöðvar, hannaði sérreinar og vegi og tvær aðalstöðvar (PT hub).


Stækkun léttlestarkerfis Bergen í Noregi
Mott MacDonald ogRambøll sáu um verkhönnun á þriðja fasa stækkunar léttlestarkerfis Bergenar að Flesland flugvellinum og var síðar falið að hanna nýja bækistöð(depot). Teymið tók þátt í verkefninu frá frumstigum að lokahönnun og leiddi hönnunarvinnu á 7,8 km af tvöföldu spori og sjö stöðvum, auk fjölda brúa og ganga.


Nottingham Express Transit (NET) í Nottingham, Bretlandi.
Fasi 2 í uppbyggingu NET kerfisins í Nottingham er 13 km stækkun á núverandi sporvagnakerfi. Mott MacDonald kom að verkefninu frá matsvinnu og forhönnun að lokahönnun.


Sweco í samstarfi við Verkís, ITP og Gláma Kím arkitekta

MalmöExpressen hraðvagnakerfi í Malmö, Svíþjóð.Sweco tók þátt í uppbyggingu á línu 5 í á MalmöExpressen, allt frá forhönnun og gerleikakönnun að nákvæmri hönnun á innviðum gatnakerfisins. Í framhaldi af þessari vinnu hefur Sweco skrifað undir samninga við sveitarfélag Malmö vinnu að næstu áföngum stækkunar kerfisins.


Kyiv Bus Rationalization og hraðvagnaþróun í Kiev, Úkraínu
Sweco þróaði umfangsmiklar endurbætur á netkerfi almenningssamgangna í Kiev til að bæta þjónustu við notendur og auka skilvirkni kerfisins. Að auki vann Sweco að borgarskipulagningu til að tengja saman ólíka borgarhluta sem hluti af þróun almenningssamgangnakerfisins. Þá sá teymið um fýsileikakönnun á hraðvagnakerfi og léttlestarkerfi, og í framhaldi þess um forhönnun fyrir lagningu léttlestarkerfis (LRT) á leið sem lá um fjölfarnar götur með fjölmörgum tengingum við önnur samgöngukerfi.


Léttlest í Lundi, Svíþjóð
Sweco framkvæmdi fýsileikakönnun fyrir nýja línu sporvagnakerfisinsí Lundi sem liggur frá aðalstöðinni að European Spallation Source. Sweco útbjó hönnunarforsendur línunnarauk þess að vinna frumdrög og verkhönnun.

Lesa meira

2020/06/09

Átta hönnunarteymi í forvali for- og verkhönnun fyrsta áfanga Borgarlínu

Átta hönnunarteymi tóku þátt í forvali fyrir for- og verkhönnun Borgarlínu. Um er að ræða fyrsta áfanga , sem felur í sér uppbyggingu Borgarlínubrauta frá Ártúnshöfða niður í miðbæ Reykjavíkur og þaðan framhjá HÍ, HR og yfir í Kársnes og Hamraborg í Kópavogi.

Flest teymin eru samstarfsteymi, þrjú eru erlend en fimm teymi eru blanda af íslenskum og erlendum fyrirtækjum.

Nú tekur við matsferli þar sem 18 manna matsnefnd fer yfir forvalsgögn og velur þrjú til fjögur teymi til að fara í samningaviðræður við í kjölfarið. Þau teymi skila tilboðum í haust og endanlega niðurstaða útboðsins mun liggja fyrir í nóvember.

Hönnunarteymin eru:

·Artelia í samstarfi við MOE, Hnit, Gottlieb Paludan og Yrki arkitekta (Frakkland, Danmörk og Ísland)
·COWI í samstarfi við Mannvit og Arup (Danmörk, Ísland og Bretland)
·EFLA í samstarfi við Rambøll og Mott MacDonald (Ísland, Danmörk og Bretland)
·Egis (Frakkland)
·Ingerop Typsa (Frakkland)
·Norconsult í samstarfi við Nordic, Arkþíng, VBV og Landhönnun (Noregur og Ísland)
·Sweco í samstarfi við Verkís, ITP og Gláma Kím arkitekta (Svíþjóð, Ísland og Bretland)
·White arkitekter i samstarfi við Trivector Traffic (Svíþjóð)

Lesa meira

2020/05/14

Auglýsing um drög að matsáætlun, Borgarlína | Ártúnshöfði - Hamraborg

Borgarlína | Ártúnshöfði - Hamraborg

Auglýsing um drög að matsáætlun

Verkefnastofa Borgarlínu kynnir drög að matsáætlun vegna fyrstu lotu Borgarlínu, Ártúnshöfði – Hamraborg.

Í drögunum er m.a. gert grein fyrir:

  • Forsendum og markmiðum Borgarlínu
  • Framkvæmdum vegna Borgarlínu og tillögu að stöðvum
  • Hvernig staðið verður að vinnu vegna mats á umhverfisáhrifum
  • Umhverfisþáttum sem kunna að verða fyrir áhrifum
  • Gögnum og rannsóknum sem lögð verða til grundvallar matinu

Drögin eru aðgengileg hér. Einnig er vefsjá um verkefnið og matsáætlunina. Þar er jafnframt hægt að koma á framfæri ábendingum og merkja þær á kort.

Þau sem vilja koma á framfæri ábendingum um verkefnið og umhverfismatsvinnu skulu senda skriflegar athugasemdir eða ábendingar um drög að matsáætlun á netfangið borgarlinan@borgarlinan.is eða Borgarlínan, Hamraborg 9, 200 Kópavogur. Jafnframt er hægt að senda ábendingar í vefsjánni.

Verkefnastofan hvetur alla til að kynna sér verkefnið og koma á framfæri ábendingum um framkvæmdina. Frestur til að senda inn ábendingar er til 9. júní n.k.

Lesa meira

Hlaða fleiri